Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2020.


VAbsolute Ivano’s (hierna “Ivanoos”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Zij voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens ten minste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR).

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Ivanoos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of producten, of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van haar diensten en/of producten gaat u ermee akkoord dat zij uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

–    voor- en achternaam;
–    adresgegevens;
–    telefoonnummer;
–    e-mailadres;
–    bankrekeningnummer (IBAN/BIC);
–    IP-adres;
–    overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op haar website aan te maken, in
      correspondentie en telefonisch; en
–    gegevens over uw activiteiten op haar website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

Ivanoos’ website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ivanoos kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Ivanoos zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met Ivanoos op via info@ivanoos.com, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Ivanoos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–    het afhandelen van uw betaling;
–    u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren;
–    u te informeren over wijzigingen van haar diensten en/of producten bij een bestaande relatie;
–    om diensten en/of producten bij u af te leveren;
–    voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften;
–    verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder; en
–    het analyseren van uw gedrag op haar website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van haar diensten
      en/of producten af te stemmen op uw voorkeur en behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ivanoos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart

Ivanoos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Factuurgegevens bewaart zij tenminste zeven jaar, wegens verplichting van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ivanoos verkoopt uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Ivanoos, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ivanoos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Ivanoos gebruikt technische, functionele en tracking cookies. Daarnaast gebruikt zij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Ivanoos gebruikt hebben een puur technische functionaliteit en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en verder te optimaliseren. 

Daarnaast plaatst Ivanoos cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat zij u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u al geïnformeerd over deze cookies en heeft Ivanoos u toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ivanoos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Ivanoos een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ivanoos.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Ivanoos u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ivanoos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Ivanoos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Ivanoos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met Ingrid van Oosterom via ingrid@ivanoos.com. Ivanoos heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

–    Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
–    TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk
      ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk; en
–    VPN (https://vpndiensten.nl/informatie/uitleg/wat-is-vpn/)

Wijzigingen

Ivanoos kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op haar website te plaatsen. Zij raadt u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop Ivanoos uw persoonsgegevens gebruikt.

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft over deze privacy- en cookieverklaring, neemt u dan contact op met Ivanoos via onderstaande gegevens: 

VAbsolute Ivano’s
Waterdreef 8
3824HA  Amersfoort 

E-mail                       : info@ivanoos.com
Telefoonnummer  : +31 (0)6 213 60 966
KVK-nummer         : 74203231

De functionaris gegevensbescherming van Ivanoos is Ingrid van Oosterom.
U kunt haar bereiken via ingrid@ivanoos.com.

 

Klik om te appen
App me direct
Hallo, even een automatisch berichtje. Als u graag persoonlijke hulp zou willen, app mij dan gerust. Ik help u graag verder.